Jouw privacy is belangrijk voor ons

Privacyverklaring

FittUnit gebruikt een contactformulier welke zo is ingesteld dat er geen gegevens op de server worden bewaard en deze worden rechtstreeks naar ons mailadres gestuurt.
Bij het formulier hebben wij deze tekst geplaatst: “Door op Verzenden te klikken gaat u akkoord dat uw gegevens worden gebruikt conform mijn Privacyverklaring”.

Google Analytics hebben wij zo ingesteld dat Google van mij geen toestemming heeft om de gegevens te gebruiken en aan derden te verstrekken. Daarnaast anonimiseert Google het IP-adres. Hierdoor is het cookie wat Analytics gebruikt een “niet functionele cookie” en die is toegestaan binnen de AVG-wet.

FittUnit kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van FittUnit, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan FittUnit verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

- Uw voor- en achternaam
- Uw telefoonnummer
- Uw mailadres

WAAROM FITTUNIT DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT
FittUnit verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan FittUnit uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?
FittUnit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?
FittUnit verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar FittUnit. FittUnit zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

-Ahmet